SU-CONSULT s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Odborní partneři

Reference

Seznam smluvních partnerů při zpracování projektů
V seznamu jsou uvedeni dodavatelé služeb, zajištěni přímo firmou SU-CONSULT, či objednatelem, případně realizační firmou na akce uvedené v sekci reference.

Seznam použitých zkratek:

OP - Odborný posudek zahrnující posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí  budovy pro výchozí a nový stav.
EA - Výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění EA podle harmonizovaných technických norem.
STP - Stavebně technický posudek
obsahující minimálně posouzení stability nosné konstrukce, soudržnosti a vlhkostních poměrů konstrukce, smyslem je garance proveditelnosti a trvanlivosti zateplení, nebo výměny oken v požadované kvalitě.
PD - projektová dokumentace v požadovaném rozsahu pro dotační titul a pro stavební povolení
SD - stavební dozor vámci realizace

Jméno, bydliště                           Spolupráce
Ing. Jiří Pikard  Praha 9                             OP                          EA  
Ing. arch. Luboš Mašek, Cheb                 STP                         PD

Petr Chloupek, Klášterec nad Ohří          OP                          EA  
Ing. Emil Minář, Cheb                                 STP                        PD

Ing.arch. Petr Kvasnička, Cheb                 OP                          EA                STP              PD  
Milan Hučko, Cheb                                     STP                        PD

Jaroslav Drchota, Františkovy Lázně       OP                         EA  
Ing. Petra Táborská, Karlovy Vary           STP                         PD                 OP
Ing. Jan Kvasnička, Cheb                           STP                         PD                 SD  
Ing. Petr Kukla, Cheb                                 STP                         PD

Ing. Jiří Benda, Cheb                                  STP                         PD  
Ing. Pavel Šturc, Cheb                               STP                         PD                 SD
František Mašek, Aš                                  STP                         PD                 SD  
Ing. Jiří Maliňák, Cheb                              STP                         PD
Ing. Pavel Sobotka, Aš                             STP                         PD  
Radek Behina, Cheb                                 STP                         PD                 SD
Michal Zoufalý, Aš                                 STP                         PD  
Ing. Jiří Švec, Cheb                                 PD                          STP              SD
Petr Smutný, Velká Hleďsebe                 STP                         PD  
Ing. Jan Pergler, Horoměřice                 STP                         SD


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky