SU-CONSULT s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

SU-CONSULT, s.r.o. zabezpečí veškeré potřebné služby a činnosti vedoucí k získání podpor z rozličných fondů ČR a EU.

SPECIALIZUJEME SE NA PROGRAMY:


OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

CZECHINVEST - PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM (IOP)

ROP NUTS II SEVEROZÁPAD

ZELENÁ ÚSPORÁM


Hlavní činností firmy SU-CONSULT, s.r.o. je:
 Poradenská činnost obcím i podnikatelským subjektům ve věci přípravy,  rozvoje a koordinace  projektů
 Monitoring a vyhodnocení připravenosti firem na podmínky stanovené dotačními tituly
 Iniciování a řízení rozvojových projektů
 Příprava a zpracování strategických rozvojových plánů obcí, regionů, firem
 Příprava a zpracování marketingových studií
 Příprava a zpracování projektových žádostí
 Příprava a zpracování podnikatelských plánů, studií proveditelnosti, komplexních analýz malých a středních firem
 Asistence a podpora rozvoje v malého a středního podnikání
 Poradenské a konzultační služby v financování a řízení projektů
 Identifikace možných zdrojů financování rozvojových aktivit
 Organizační a technické zajištění rozvojových programů a jejich administraceNávrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky